Small company logo:
   Previous in Thread
   Next in Thread
 
Advertising banner:
 
 Re(2): How to get to Pampeluna, SpainPostmark
Home • General • Re(2): How to get to Pampeluna, Spain
 
From:Monday, April 3, 2017 12:47 PM +0200
Subject:Re(2): How to get to Pampeluna, Spain 
To:
Dear Enrique,

Thanks a lot!

All the best,

Michał Pawłowski
Konsultant Regionalnego Punktu Informacyjnego
Eurodesk Polska w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Dział Projektów Pomocowych
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
tel: 85 686 51 40, e-mail: umbialystok@eurodesk.eu